1
פרטים אישיים של מגיש הבקשה
2
דיווח על הכנסות
3
העלאת קבצים

 

 

נ / ז (חובה) שדה חובה

                                                                                                      לוגו שדרות, חושבים שירות, מקום למחשבה, סמל עיריית שדרות

האם הינך עובד/ת? (חובה) שדה חובה

יש לפרט את מהות הבקשה

                                                                                                           לוגו סמל עיריית שדרות, שדרות מקום למחשבה, חושבים שירות

 

 

Browser not supported

הצהרה (חובה) שדה חובה

אני מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרתי לעירייה אמינים, מלאים ומדויקים, וכי הם נמסרים בהסכמתי המלאה ומרצוני החופשי. כמו כן, ידוע לי שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע, אלא אם צוין במפורש. וידוע לי כי הפרטים מסרתי ישמרו במערכות מידע של עיריית שדרות.

                                                                                                       לוגו סמל עיריית שדרות, חושבים שירות, מקום למחשבה